GoPack veneer

CERTIFIKATI

ISO 9001:2008

Sistem upravljanja kvalitetom je veoma bitan factor u našem procesu proizvodnje i veoma je bitno naše norme usaglasiti sa svjetskim. Ovim standardom osiguravamo stabilan proces proizvodnje i pružamo našem kupcu sigurnost.

FSC® (Forest Stewardship Council®)

Veoma smo ponosi što su naši furniri iz dijelova šume koji su iz kontrolisane sječe. Sa ovim standradom promovišemo ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo svjetsko upravljanje šumskim resursima.