GoPack veneer

Tehnologija

Prvi korak

Prvi korak predstavlja odabir buntova furnira, u pogledu dimenzije, kvalitete, odabira boja, i strukture furnira, a sve u skladu sa zahtjevom kupca.

Drugi korak

Drugi korak predstavlja sječenje furnira od dužine i širine.

Treći korak

Nanošenje ljepila na ivice furnira i spajanje listova u formate plašteva.

Četvrti korak

Formatiranje furnirskih plašteva na tačnu mjeru od dužine i ojačavanje ivica furnira sa trakom ili koncem.

Peti korak

Kontrola svih spojenih furnirskih plašteva metodom 100%.

Šesti korak

Pakovanje na euro paletu zaštićeno kartonskim ugaonikom, stretch folijom i PP trakom.