Poprecno spajanje na topli spoj

Ova metoda se uglavnom koristi za visokoserijsku proizvodnju furnirskih plaštova. Furnirski listovi se ulažu pojedinačno u mašinu i ova tehnologija osigurava jako kvalitetan spoj i veliku produktivnost.

Podužno spajanje na topli spoj

Ova metoda se koristi kod manjih serija furnirskih plaštova. Osigurava kvalitetan spoj i veoma je lako rukovati sa plašatevima u toku spajanja. Furnirski plaštovi spojeni ovom tehnologijom se koriste za oblaganje vrata i enterijera.

Spajanje na konac

Ova metoda se koristi uglavnom za C strane koje su manje vidljive na proizvodu.

Duzinsko spajanje - finger joint

Ova metoda spajanja se koristi za proizvodnju kant traka. Takođe se koristi za spajanje slijepih furnira i manje vidljivih furniranih površina.